Du kan læse mere om danske dyrearter på NaturGuide.dk   

 

 

 
Besøg NaturGuide.dk
 

 Danmarks dyreliv

Kontakt
               
     
 
Er jordens arter truet?
Nogle dystre undersøgelser vurderer, at ca. 1/8 af de kendte plantearter er truet af udryddelse. Hvert år menes, at forsvinde mellem 17.000 og 100.000 arter fra vores planet.

 

Næsten alle forskere på området er enige i at tabene skyldes menneskelige akti-viteter, specielt ødelæggelsen af planters og dyrs levesteder, eksempelvis regnskovsområder, der fældes eller vådområder, der drænes og opdyrkes 
   
EU’s miljøministre vedtog den 15. maj 2010 en ny frist for tabet af biodiversitet. I 2020 skal tilbagegangen af den biologiske mangfoldighed i hvert EU-land være stoppet. 
Artsrigdom (rig på arter) er et nemmere og mere forståeligt ord for biodiversitet, der kommer af græsk "bios" = "liv" + latin "diversus" = "forskelligartet". Det vil sige forskellige arter af liv i naturen.

Danmark er i dag hjemsted for omkring 30.000 arter af planter og dyr, hvoraf en fjerdedel vurderes som truede arter, der i sidste ende kan forsvinde helt fra landet. Urfugl, tredækker og sandsynligvis også Hvid Stork er eksempler på fugle, der er forsvundet fra Danmark i nyere tid. Blandt krybdyrene er Glatsnogen og Æskulapsnogen forsvundet fra dansk terræn. Hos insekterne kan nævnes sommerfuglene Poppelsommerfugl, Stor Ildfugl og Perlemorrandøje. Svampe som Duftende Alfehat og Lakridsridderhat og planter som Hestetunge, Kongescepter og orkideen Ridder-gøgeurt er andre eksempler på arter, der er uddøde i Danmark.

Men også nye arter er kommet til landet. F.eks. hvepseedderkoppen - og fornyligt genindvandrede ulven under stor mediebevågenhed til landet. Artsrigdommen er ikke statisk, men i stadig udvikling set over tid. Nogle arter bukker under da de ikke kan tilpasse sig ændrede vilkår i omgivelserne f.eks. klimaforandringer, andre arter tilpasser sig langtsomt over tid (evolution) og forbliver levedygtige indenfor deres niche i økosystemet.

Engang levede således uldhårede næsehorn og skovelefanter i Danmark. Begge arter er forlængst uddøde. Den gennemsnitlige levetid for en art er ca. 2 millioner år, og 99% af de arter, som nogensinde har levet, er uddøde i dag.

Alle nulevende mennesker (Homo sapiens) er af den eneste nulevende art af slægten Homo. Homo sapiens opstod som art for omkring ½ million år siden. Arten udvikledes fra afrikanske Homo erectus befolkninger (latin: Homo erectus = "det oprejste menneske).  
 
Artsrigdom.dk administreres af VisitNATURE Group